Kinder- & Jongerencoaching

Hoe zit dat nou?

Uit onderzoek van het Nederlands Jeugdinstituut blijkt dat ruim een kwart van de ouders van kinderen tot 18 jaar zich zorgen maakt over de opvoeding, het gedrag of de ontwikkeling van hun kinderen. Een kinder- en/of jongerencoach kan over dergelijke vraagstukken adviseren.

Het leven van een kind brengt veel met zich mee. Voor sommigen is het makkelijk(er) om kracht uit zichzelf te putten om in balans te blijven. Voor anderen is dat een grotere opgave. Wanneer je als ouder of als kind zelf merkt dat je al een tijdje vast loopt zou coaching* een mooie uitkomst kunnen zijn.

Er wordt uitgegaan van de kracht en het zelf-oplossend vermogen van het kind**. Het is laagdrempelig en de focus ligt op de toekomst. In de coaching wordt altijd naar een doel gewerkt, afhankelijk van de hulpvraag kunnen dit er één of meerdere zijn. De behoefte van ieder kind is uniek en vraagt daarom ook om maatwerk. Een ander belangrijk uitgangspunt is dat de kwaliteiten van het kind worden aangeboord om deze (beter) te leren gebruiken.

Wij leren minstens net zoveel van een kind als het kind van ons zou kunnen leren. Daarom ben ik op zoek naar de kleine verhalen van kinderen om zo de grote verhalen te kunnen begrijpen. Ik begeleid kinderen in het betekenis geven aan gevoelens en waar nodig het doorbreken van gedragspatronen. Het leren trotseren staat hierin centraal. We bekijken samen wat een fijne aanpak is.

Binnen deze praktijk wordt kindercoaching aangeboden voor kinderen in de leeftijd van 8 tot en met 12 jaar. Jongerencoaching wordt aangeboden voor 12 tot 18 jarigen.

*Waar over coaching wordt gesproken kan kinder- en/of jongerencoaching worden gelezen.
**Waar over kind(eren) wordt gesproken kan ook jongeren worden gelezen.


”Vooruitgang begint bij het stellen van de juiste vraag.”
-OMdenken