Studiecoaching

Hoe zit dat nou?

Sommige scholieren hebben een wiskundeknobbel, anderen hebben meer aanleg voor talen. De meeste scholieren moeten gewoon hard werken voor voldoendes. In sommige gevallen worden er stelselmatig onvoldoendes gehaald, hoe hard de leerling ook zijn best doet. Het kan ook nog zijn dat uw zoon of dochter zo’n enorme hekel aan een vak heeft dat de stof maandenlang vooruit wordt geschoven. En dan wordt inhalen moeilijk… Er wordt daarnaast ook steeds meer van leerlingen verwacht en dat is niet voor iedereen even makkelijk.

Studiecoaching- of begeleiding binnen deze praktijk is voor de jeugd (tot en met 16 jaar) die naar de middelbare school gaat. Het gaat om één op één begeleiding. Er zijn verschillende vormen van studiebegeleiding mogelijk. Omdat iedereen verschillend leert en stof anders onthoudt, heeft elke scholier ook een andere vorm van begeleiding nodig.

De verschillende vormen van studiecoaching- of begeleiding binnen deze praktijk zijn:
Huiswerkbegeleiding. Het overhoren van leerwerk, het controleren van maakwerk, indien nodig extra uitleg. Er is binnen de praktijk geen mogelijkheid tot structurele (dagelijkse) huiswerkbegeleiding. Als hier behoefte aan is verwijs ik u door naar een huiswerkbegeleidingsinstituut in de regio.
Planning en organisatie. Het plannen van maak- en leerwerk met behulp van handige tools.
Studievaardigheden aanleren en/of verbeteren. Afhankelijk van de leeftijd wordt hier gekeken of het mogelijk verstandiger/handiger is om aan te sluiten bij de ik leer leren training. Bij studievaardigheden kan gedacht worden aan het leren voor een specifiek vak, leren samenvatten, een werkstuk maken etc.

De persoonlijke aanpak heeft als doel om je snel, zelfstandig en met goede resultaten te leren leren en eventueel motivatie te hervinden. Er wordt gezamenlijk, eventueel met ouders, een plan van aanpak gemaakt en er wordt wekelijks geëvalueerd wat je hebt geleerd en of je plan aangevuld moet worden.
Studiecoaching- of begeleiding kan eventueel ook bij jou op school plaatsvinden. Hierover kun je, bij interesse, contact opnemen.


”Life isn’t about waiting for the storm to pass,
it’s about learning to dance in the rain.”