Remedial teaching

Hoe zit dat nou?

Scholen moeten steeds meer leerlingen opvangen met hulpvragen die het groepsprogramma overstijgen. Dit vraagt veel van de (basisschool)docent. Om voldoende extra begeleiding te kunnen bieden aan leerlingen met leerproblemen kan een remedial teacher ingezet worden. Bij leerlingen met dergelijke problemen is er een gat ontstaan tussen het kennisniveau van het kind en de les in de klas. De remedial teaching kan in de praktijk plaatsvinden, maar ook op school.

Bij remedial teaching gaat het om het toepassen van gespecialiseerde technieken en benaderingen, die gericht zijn op de specifieke leerproblemen. Met remedial teaching wordt geprobeerd het ontstane gat te verkleinen of te overbruggen door de leerling een opstap te geven in de vorm van uitgebreide individuele begeleiding.

In het intakegesprek wordt bepaald of uw kind in aanmerking komt voor remedial teaching. Het kan namelijk ook zo zijn dat er sprake is van verminderde motivatie, moeite met concentreren of dat er iets anders speelt waardoor er achterstand is opgelopen. Het is namelijk niet ongewoon dat er naast de ontstane leerproblemen ook andere zaken spelen die het leren, in het algemeen, moeilijker maken.

Het gaat binnen deze praktijk om (korte) remedial teaching trajecten, waarbij het uitgangspunt is de leerling zo snel mogelijk weer aansluiting te laten vinden in de klas. De hulp kan gericht zijn op de lesstof, werkhoudingsproblemen en/of cognitieve faalangst. Er kan een overdracht plaatsvinden naar de leerkracht, zodat de hulp in de klas voortgang heeft.

Na aanmelding vindt er een intakegesprek plaats. Ik vraag u voor de intake de volgende papieren mee te nemen:
♦ Een recentelijk rapport of cijferlijst
♦ Een uitdraai van de methode onafhankelijke toetsen van voorgaande jaren uit het leerlingvolgsysteem van school. De leerkracht weet wat hiermee bedoeld wordt.
♦ Eventueel andere verslagen die van belang zijn (logopedie, psychologisch onderzoek).


”Als de moed je in de schoenen zakt,
zit het precies daar waar het zijn moet,
om de eerste stap te zetten … ”
-METaandacht